Inicio 2014

Mostra de Cinema amb la Natura ForadCamp OFF   

25 d’octubre de 2014 a Figaró-Montmany

En el seu tercer any, ForadCamp té un format més compacte que els anteriors, en sintonia amb una època de reducció dels fons públics destinats a la cultura. Aquest any no hi ha concurs de curts, sinó que fem una aposta per una mostra més petita, propera i participativa, que vinculi el medi natural amb un cinema personal i a la vegada accesible.

Pel 2014 proposem una selecció OFF de pel·lícules que reflexionen sobre la natura i com aquesta pot marcar la vida de la gent. Aquestes produccions petites, fetes amb gran sensibilitat, resulten claus per entendre la producció del cinema d’avui en dia al nostre país. Les projeccions aniran acompanyades de la presència dels directors/es, que podran explicar el seu procés de treball i reflexionar amb els espectadors sobre les seves pel·lícules.

ForadCamp és una mostra organitzada per l’Ajuntament de Figaró-Montmany i coordinada per la Associació de Documentalistes Independents INDOC, que vol vincular el medi natural amb un cinema personal i independent. Un cinema amb esperit innovador. La mostra busca maneres diferents de filmar i aproximar-se a la realitat: fixar-se en allò que està més enllà del enquadrament del cinema convencional, mirar allò que no acostumem a veure, tornar a la natura com tornar als orígens del cinema. Posar la càmera davant de la natura i deixar-se portar pel que aquesta ens suggereixi, ens emocioni o fins i tot, ens indigni. Explicant petites històries que mostrin com viure a la natura, com conviure amb ella, com pensar-la, mirar-la, escoltar-la, descobrir-la.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Muestra de Cine con la Naturaleza, ForadCamp OFF 

25 de octubre de 2014 en Figaró-Montmany

En su tercer año, ForadCamp tiene un formato más compacto que los anteriores, en sintonía con la época de reducción de fondos públicos destinados a la cultura. Este año no hay concurso de cortos, sino que hemos hecho una apuesta por una muestra más pequeña, próxima y participativa, que vincule el medio natural con un cine personal y a la vez accesible. 

Para 2014 proponemos una selección OFF de películas que reflexionan sobre la naturaleza y cómo esta puede marcar la vida de la gente. Estas producciones pequeñas, hechas con gran sensibilidad, resultan claves para entender la producción del cine de hoy en día a nuestro país. Las proyecciones irán acompañadas de la presencia de los directores/as, que podrán explicar su proceso de trabajo y reflexionar con los espectadores sobre sus películas.

ForadCamp es una muestra organizada por el Ayuntamiento de Figaró-Montmany y coordinada por la Asociación de Documentalistas Independientes INDOC, que quiere vincular el medio natural con un cine personal e independiente. Un cine con espíritu innovador. Buscamos maneras diferentes de filmar y aproximarse en la realidad: fijarse en aquello que está más allá del encuadre del cine convencional, mirar aquello que no acostumbramos a ver, volver a la naturaleza como volver a los orígenes del cine. Poner la cámara ante la naturaleza y dejarse llevar por lo que ésta nos sugiera, nos emocione o incluso, nos indigne. Explicando pequeñas historias que muestren cómo vivir en la naturaleza, cómo convivir con ella, cómo pensarla, mirarla, escucharla,  descubrirla.

 

         www.elfigaro.net                                            www.plataformaindoc.com

      Logo Aj Figaro COLOR                                    logoINDOC(cat)

Amb el suport de

dipu