Bases 2013

ForadCamp: Mostra de Cinema amb la Natura   –   (6/7/2013)

(inscripcions obertes fins el 7 de juny)  (inscripciones abiertas hasta el 7 de junio)

—                              

BASES 2013 (cat)                 — (en castellano más abajo) —

ForadCamp és una mostra de cinema que vol vincular la natura i el medi natural amb una mirada fresca. Un cinema personal, independent, fet als marges de la indústria i un esperit innovador.

– Mostra oberta a curtmetratges de fins a 30 minuts, fets en qualsevol format de vídeo. Produccions realitzades a partir del 1 de gener de 2011.

– L’idioma original de les obres ha de ser català o castellà. En cas contrari, l’obra haurà d’estar subtitulada en una de les dues llengües.

– S’acceptaran curtmetratges de no ficció (documental, experimental).

– La natura ha de tenir un lloc preferent dins del curtmetratge (pot estar present com a espai, reflexió, descobriment, vivència…)

– Es valorarà la creativitat i el risc dels treballs artístics.

– No s’admeten vídeos amb caràcter publicitari d’una empresa, indústria o institució, ni treballs purament informatius.

INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta.

La data límit d’admissió és el 7 de Juny de 2013 a les 13 h.

Per inscriure’s, cal enviar per correu electrònic a:  foradcamp@gmail.com:

–  La fitxa d’inscripció degudament complimentada.

–  Una fotografia del film.

–  Link del curtmetratge sencer pujat a internet (Vimeo, Youtube,…)

També es pot enviar per correu postal una còpia del curtmetratge en format DVD a:

ForadCamp Muestra de Cine con la Naturaleza
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ctra. de Ribes 42 44
Figaró-Montmany (Barcelona)

SELECCIÓ

– L’anunci de seleccionats es farà a partir del 20 de juny per correu electrònic. Els seleccionats hauran d’enviar una còpia del curtmetratge en format DVD a l’adreça anterior. L’enviament de la còpia corre a càrrec del participant.

JURAT

El jurat està format per professionals del món del cinema.

PREMIS

Premi del jurat:  400 €

Premi Selecció Marvin&Wayne:   Gestió de vendes internacionals

Premi del Públic:  Lot de productes audiovisuals

El Premi del Públic es decidirà segons els resultats de la votació que es realitzarà en la mateixa sala el dia de la projecció.

La projecció dels curtmetratges seleccionats per al concurs es farà a la sala del Nou casino de Figaró el dissabte 6 de juliol. Es demana la presència del/de la director/a o un/a representant per l’entrega de premis.

*La persona que fa la inscripció a la Mostra ha de tenir els drets del film i acceptar cedir-los per a la projecció.

**La inscripció a aquesta mostra suposa l’acceptació de la totalitat de les seves bases.

………………………………………………………………………………………………………………………………

BASES 2013 (cast)

ForadCamp es una muestra de cine que quiere vincular la naturaleza y el medio natural con una mirada fresca. Un cine personal, independiente, hecho en los márgenes de la industria y un espíritu innovador.

– Muestra abierta a cortometrajes de hasta 30 minutos, hechos en cualquier formato de vídeo. Producciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011.

– El idioma original de las obras tiene que ser catalán o castellano. En caso contrario, la obra tendrá que estar subtitulada en una de las dos lenguas.

– Se aceptarán cortometrajes de no ficción (documental, experimental).

– La naturaleza tiene que tener un lugar preferente dentro del cortometraje (puede estar presente como espacio, reflexión, descubrimiento, vivencia…)

– Se valorará la creatividad y el riesgo artístico de los trabajos.

– No se admiten vídeos publicitarios de una empresa, industria o institución, ni trabajos puramente informativos.

INSCRIPCIÓN

La inscripción es gratuita.
La fecha tope de admisión es el 7 de Junio de 2013 a las 13 h.

Para inscribirse hay que enviar por correo electrónico a:  foradcamp@gmail.com

– La ficha de inscripción debidamente agasajada.

– Una fotografía del film.

– Link del cortometraje entero subido a internet (Vimeo, Youtube,…)

También se puede enviar por correo postal una copia del cortometraje en formato DVD a:

ForadCamp Muestra de Cine con la Naturaleza
Ayuntamiento de Figaró-Montmany
Ctra. de Ribes 42 44
Figaró-Montmany (Barcelona)

SELECCIÓN

El anuncio de seleccionados se hará a partir del 18 de junio por correo electrónico. Los seleccionados tendrán que enviar una copia del cortometraje en formato DVD a la dirección anterior. El envío de la copia corre a cargo del participante.

JURADO

El jurado está formado por profesionales del mundo del cine.

PREMIOS

Premio del Jurado:  400 €

Premio Selección Marvin&Wayne:   Gestión de ventas internacionales

Premio del Público:   Lote de productos audiovisuales

El premio del Público se decidirá según los resultados de la votación que se realizará en la misma sala el día de la proyección.

La proyección de los cortometrajes seleccionados para el concurso se hará en la sala del Nuevo casino de Figaró el sábado 6 de julio. Se pide la presencia del/de la director/a o uno/a representando para la entrega de premios.

*La persona que hace la inscripción a la Muestra tiene que tener los derechos del film y aceptar cederlos para la proyección.

**La inscripción a esta muestra supone la aceptación de la totalidad de sus bases.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *