Inscripcions 2016

FORADCAMP 2016 – V Mostra de Cinema amb la Natura
Fitxa d’inscripció / Ficha de inscripción / Submission form

 

[contact-form subject=’NEW SUBMISSION FORADCAMP 2016 BY WP’][contact-field label=’* Títol original / Título original / Original title’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Any de producció / Año de producción / Production year’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* País de producció / País de producción / Production country’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Durada / Duración / Duration’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Direcció / Dirección / Direction’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Producció / Producción / Production’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Format original / Formato original / Original format’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Idioma original / Original language’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Subtítols / Subtítulos / Subtitles ‘ type=’select’ required=’1′ options=’Espanyol / Español / Spanish,Català / Catalán / Catalan,English subtitles only for preview,Sense subtítols / Sin subtítulos / No subtitles’/][contact-field label=’* Enllaç per a veure la pel·lícula / Enlace para ver la película / Link to preview the film’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Contrasenya per a veure la pel·lícula / Contraseña para ver la película / Password to preview the film’ type=’text’/][contact-field label=’Enllaç al tràiler del film / Enlace al trailer del film / Link to the film trailer’ type=’text’/][contact-field label=’* Sinopsi en anglès o espanyol o català (50 paraules máx.) / Sinopsis en inglés, español o catalán (50 palabras máx.) / Film synopsis in English, Spanish or Catalan (50 words max.)’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’* Biofilmografia del director/a en anglès, espanyol o català (100 paraules máx.) / Biofilmografía del director/a en inglés, español o catalán (100 palabras máx.) / Director%26#039;s biography in English, Spanish or Catalan (100 words max.)’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’* Data de naixement del director/a / Fecha de nacimiento del director/a / Director%26#039;s birthdate’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Lloc de naixement del director/a / Lugar de nacimiento del director/a / Director%26#039;s birthplace’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* El/la director/a ha participat en ForadCamp anteriorment? / ¿El director/a ha participado en ForadCamp anteriormente? / Has the director participated before in ForadCamp Exhibition?’ type=’select’ required=’1′ options=’Yes / Sí,No’/][contact-field label=’* Nom de la persona de contacte / Nombre de la persona de contacto / Contact person’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’* Email de contacte / Email de contacto / Contact email’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’He llegit i accepto les bases per participar al ForadCamp 2016 / He leído y acepto las bases para participar en ForadCamp 2016 / By checking this box I agree to all rules and guidelines for ForadCamp Exhibition 2016 submissions’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]